Rekrutacja 2019/2020

W zakładce REKRUTACJA znajdziecie regulamin i wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum.


„Z małego miasta do wielkiego świata”

Oferta edukacyjna
Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Sędziszowie
na rok szkolny 2019/2020

 

Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Sędziszowie to nowoczesna placówka oświatowa z tradycjami. Na lokalnym rynku edukacyjnym funkcjonuje już ponad 25 lat. Mury szkoły opuściło około 1300 absolwentów, którzy reprezentują różne środowiska zawodowe, a niektórzy aktualnie kontynuują naukę na uczelniach wyższych
w całym kraju. Nasze liceum jest przyjazne, bezpieczne, pozwala rozwijać własne pasje i talenty, wspiera uczniów
potrzebujących pomocy w zakresie materialnym i edukacyjnym, stwarza możliwość twórczego i pogodnego przejścia przez kolejne 3 lata edukacji – dla absolwentów gimnazjum –  bądź 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej. Gwarantuje dobre i solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 

Na rok szkolny 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące proponuje następujące kierunki kształcenia:

 

  • humanistyczno – medialny (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski). To propozycja dla uczniów interesujących się literaturą, historią, pasjonatów różnego typu zajęć artystycznych, kochających kino, teatr, interesujących się polityką. To doskonała okazja do dobrego przygotowania na różnego typu uczelnie wyższe w dziedzinie prawa, humanistyki, przedmiotów artystycznych. W przyszłości można studiować między innymi: prawo, filologię polską, angielską, romańską, dziennikarstwo, historię, stosunki międzynarodowe, kierunki artystyczne, aktorskie i inne.
  • matematyczno – ekonomiczny (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski). To propozycja dla uczniów o zainteresowaniach geograficznych
    i posiadających predyspozycje do przedmiotów ścisłych.  W przyszłości można studiować: geografię, ekonomię, zarządzanie, automatykę i robotykę, edukację techniczno – informatyczną, ekoenergetykę, elektronikę, elektrotechnikę, energetykę, informatykę, gospodarkę przestrzenną, matematykę, mechatronikę, metalurgię, telekomunikację i inne.
  • biologiczno – chemiczny (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski). Ten kierunek skierowany jest do uczniów interesujących się biologią, chemią, wiążących swą przyszłość z zawodami medycznymi. To doskonała propozycja dla przyszłych lekarzy, weterynarzy, stomatologów, dietetyków, biotechnologów, biologów, chemików, psychologów, położnych, ratowników medycznych.
  • logistyczno – obronny (przedmioty rozszerzone: geografia, WOS, język angielski). To oferta skierowana do przyszłych logistyków, policjantów, żołnierzy, strażaków, osób ceniących aktywność fizyczną, wiążących swoją przyszłość z dziedziną szeroko rozumianej obronności, miłośników wojskowości i militariów. Kierunek ten przygotowuje młodzież do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, logistyka, lotnictwo, geografia, ekonomia obronności, inżynieria bezpieczeństwa i wielu innych.

Proponowane kierunki kształcenia – dzięki przedmiotom realizowanym na poziomie rozszerzonym – stwarzają możliwość osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym w konkretnych dziedzinach, tym samym umożliwiają rozpoczęcie nauki na wymarzonym kierunku studiów. Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych są kółka zainteresowań, możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, rozwijanie samorządności uczniowskiej, działalności charytatywnej i artystycznej.

 

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie to szkoła dla Ciebie,
to Twoja szansa na wyciągnięcie ręki!