Warsztaty dla licealistów

Dnia 19 11.2020 klasa I a LO wzięła udział w warsztatach profilaktycznych on-line na temat:  „Smaki życia”, które poruszały problem dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych. Przeprowadziło je Centrum Działań Profilaktycznych z Gdowa. Młodzież bardzo wysoko oceniła te warsztaty w tym sposób ich przeprowadzenia. Godny podkreślenia był fakt, że nie była to tylko teoria. Młodzież miała możliwość udzielania odpowiedzi na pytania prowadzącego oraz brać udział w dyskusji na czacie.

Dnia 24.11.2020r. klasy IIa, IIb, IIIa LO wzięły udział w warsztatach profilaktycznych on-line  na temat „Jestem  ale nie chce być”, dotyczących problemu samobójstw oraz przeciwdziałania depresji i osamotnienia.
Warsztaty przeprowadziło Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie. Zajęcia były bardzo ciekawe jak ocenili uczestnicy. Poruszały ważny problem i młodzież otrzymała cenne wskazówki ja radzić sobie
z depresją czy osamotnieniem. Temat bardzo aktualny ze względu na trwającą pandemię i konieczność pozostania w domu.  Jednocześnie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie przeprowadziło badania ankietowe wśród uczniów metodą Corigo.  Uczniowie wypełnili także anonimowo formularz badawczy w wersji elektronicznej i wysłali do CRPS. Wyniki zostaną opracowane ze wskazaniami problemów społecznych,  na które szkoła będzie miała zwrócić uwagę i podjąć ewentualne, odpowiednie działania profilaktyczne.

Wszystkie wymienione wyżej działania profilaktyczne zostały sfinansowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie.