Rekrutacja

Dokumenty do pobrania:

Ważne terminy-trzyletnie i czteroletnie liceum

Uwaga!
Zgodnie z zarządzeniami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2019 r., dostarczenie przez absolwentów gimnazjów / szkół podstawowych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty następuje od dnia 19.06.2019 (środa) r. do 25.06.2019r. (wtorek).

 Regulamin rekrutacji 2019 dla absolwentów gimnazjum
Wniosek o przyjęcie do trzyletniego liceum dla absolwentów gimnazjum

Regulamin rekrutacji 2019 dla absolwentów szkół podstawowych
Wniosek o przyjęcie do czteroletniego liceum dla absolwentów szkoły podstawowej


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020