Rok szkolny 2019/2020

 

Przewodniczący Mikołaj Dudek

Zastępca przewodniczącego Iga Żełudziewicz

Skarbnik Julia Nogaj