Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący Mikołaj Dudek

Zastępca przewodniczącego Iga Żełudziewicz

Skarbnik Julia Nogaj