Wymagania edukacyjne

religia

klasa pierwsza

klasa druga

klasa trzecia

klasa czwarta

język polski (poziom podstawowy)

I

II

III

IV

język polski (poziom rozszerzony)

I

II

III

IV

język angielski (poziom podstawowy)

I

II

III

IV

język angielski (poziom rozszerzony)

język niemiecki

I

II

III

IV

muzyka

I

historia

matematyka (poziom podstawowy)