Dyrekcja Szkoły

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Sędziszowie mgr Krzysztof Trela

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Sędziszowie  mgr Renata Kurek