Rekrutacja

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Drodzy ósmoklasiści!

Przed Wami jedna z pierwszych trudnych decyzji dotyczących edukacji : wybór
szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić Wam tę decyzję pragniemy przedstawić ofertę edukacyjną naszego liceum.

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2023/2024 to:

humanistyczno-medialny,

ekonomiczno-matematyczny,

biologiczno-medyczny

logistyczno-obronny.

Jesteśmy pewni, że każdy z Was znajdzie w naszej szkole wymarzony kierunek, poczuje się wyjątkowym i ważnym, a praca w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze przyniesie mu wiele satysfakcji.
W obecnym czasie nasze liceum prowadzi nauczanie zdalne na bardzo wysokim poziomie. Lekcje odbywają się na żywo w komfortowych warunkach i o dogodnych porach.
Nasz szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej, jednakże sposób aplikacji jest niezwykle prosty.
Poniżej znajdziecie wniosek, który należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub odesłać na adres mailowy:
rekrutacja.losedziszow@gmail.com .

Gotowe!

Kliknij: 

wirtualne spotkanie ze szkołą

ulotka informacyjna

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie do czteroletniego liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

Wypełniony wniosek należy dostarczyć na adres:

Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Sędziszowie, ul. Kościuszki 7

lub odesłać na adres:      rekrutacja.losedziszow@gmail.com

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz regulamin rekrutacji do pobrania:
Regulamin rekrutacji do LO na rok szkolny 2023-2024

Ważne!   Nasza szkoła nie bierze udziału w systemie rekrutacji elektronicznej.

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

L.p.
RODZAJ CZYNNOŚCI 
TERMIN  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1.
ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ
KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

od 15.05.2023r. do 21.06.2023r. 

do godz.15.00

2
UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ O WIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
od 23.06.2023r. do 12.07.2023r.
DO GODZ.15.00
3
WERYFIKACJA PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.
DO 19.07.2023r.
4
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
20.07.2023R.
5
POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA ALBO KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO, JEŚLI DOKUMENTY TE NIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE W UZUPEŁNIENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.
OD 21.07.2023R. DO 27.07.2023R. DO GODZ. 15.00
6
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY
28.07.2023R. DO GODZ. 14.00