Rekrutacja

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Drodzy ósmoklasiści!

Przed Wami jedna z pierwszych trudnych decyzji dotyczących edukacji : wybór
szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić Wam tę decyzję pragniemy przedstawić ofertę edukacyjną naszego liceum.

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025 to:

humanistyczno-medialny,

ekonomiczno-matematyczny,

biologiczno-medyczny

logistyczno-obronny.

Jesteśmy pewni, że każdy z Was znajdzie w naszej szkole wymarzony kierunek, poczuje się wyjątkowym i ważnym, a praca w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze przyniesie mu wiele satysfakcji.
W obecnym czasie nasze liceum prowadzi nauczanie zdalne na bardzo wysokim poziomie. Lekcje odbywają się na żywo w komfortowych warunkach i o dogodnych porach.
Nasz szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej, jednakże sposób aplikacji jest niezwykle prosty.
Poniżej znajdziecie wniosek, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

Gotowe!

Kliknij: 

wirtualne spotkanie ze szkołą

ulotka informacyjna

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie do czteroletniego liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

Wypełniony wniosek należy dostarczyć na adres:

Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Sędziszowie, ul. Kościuszki 7

rekrutacja.losedziszow@gmail.com

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz regulamin rekrutacji do pobrania:

Regulamin rekrutacji do LO na rok szkolny 2024-2025
Terminarz rekrutacji do LO na rok szkolny 2024-2025

Ważne!   Nasza szkoła nie bierze udziału w systemie rekrutacji elektronicznej.

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

L.p.
RODZAJ CZYNNOŚCI 
TERMIN  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1.
ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ
KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

od 13.05.2024r. do 19.06.2024r. 

do godz.15.00

2
UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ O WIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
3
WERYFIKACJA PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.
Do 17 lipca 2024 r.
4
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

18 lipca 2024 r.

5
POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA ALBO KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO, JEŚLI DOKUMENTY TE NIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE W UZUPEŁNIENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.

Od 18 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

6
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY
25 lipca 2024 r.