Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Drodzy ósmoklasiści!

Przed Wami jedna z pierwszych trudnych decyzji dotyczących edukacji : wybór
szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić Wam tę decyzję pragniemy przedstawić ofertę edukacyjną naszego liceum.

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021 to:

humanistyczno-medialny,

ekonomiczno-matematyczny,

biologiczno-medyczny

logistyczno-obronny.

Jesteśmy pewni, że każdy z Was znajdzie w naszej szkole wymarzony kierunek, poczuje się wyjątkowym i ważnym, a praca w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze przyniesie mu wiele satysfakcji.
W obecnym czasie nasze liceum prowadzi nauczanie zdalne na bardzo wysokim poziomie. Lekcje odbywają się na żywo w komfortowych warunkach i o dogodnych porach.
Nasz szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej, jednakże sposób aplikacji jest niezwykle prosty.
Poniżej znajdziecie wniosek, który należy wypełnić i odesłać na adres mailowy:
rekrutacja.losedziszow@gmail.com .

Gotowe!

Kliknij: Materiały promocyjne LO_Sędziszów

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie do czteroletniego liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

Wypełniony wniosek należy odesłać na adres:      rekrutacja.losedziszow@gmail.com

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz regulamin rekrutacji do pobrania:
Regulamin rekrutacji do LO na rok szkolny 2020-21 — aktualizacja czerwiec 2020

Ważne!   Nasza szkoła nie bierze udziału w systemie rekrutacji elektronicznej.

TERMINARZ REKRUTACJI
I SKŁADANIA DOKUMENTÓW

L.p.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15.06.2020r. do 10.07.2020r.
do godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej.

od 26.06.2020r. do 10.07.2020r.
do godz.15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 04.08.2020r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 11.08.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

12.08.2020r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeśli
dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13.08.2020r. do 18.08.2020r.
do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
szkoły

19.08.2020r.
do godz. 14.00

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono
od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego
postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo
oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne.