Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Z wielką radością uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie wrócili do zajęć stacjonarnych po długiej nieobecności w murach szkolnych.

Z powodu epidemii zrezygnowano z tradycyjnej gali inaugurującej rok szkolny 2020/2021.  Nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie mieli założone maseczki, a każda klasa zachowywała bezpieczną odległość. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia wicedyrektor ZSO pani Renaty Kurek, która przede wszystkim serdecznie powitała zgromadzonych. Ze względu na reżim sanitarny w tym dniu zostało zorganizowane ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Wprowadzono poczet sztandarowy i zabrzmiał hymn państwowy. Wychowawca klasy pierwszej – pani Magdalena Trelińska-Kwiecień odczytała akt ślubowania.  Uczniowie zgodnym głosem odpowiadali na wezwania do ślubowania. Po uroczystości uczniowie klasy pierwszej udali się na krótkie spotkanie organizacyjne z wychowawcą.