Konferencje „Strategia RP na rzecz młodego pokolenia”.

9 listopada br. odbyły się wojewódzkie konferencje konsultacyjne na których młode osoby miały możliwość dyskusji i zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz młodego pokolenia”. W tym wydarzeniu udział brały trzy uczennice naszego liceum, które wybrały następujące tematy do dyskusji „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura” oraz „ekologia i klimat”. Celem konsultacji wojewódzkich było m.in. zebranie opinii oraz znalezienie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Uczestnicy konferencji mogli wyrażać swoją opinię, rozmawiać o problemach oraz dawać potencjalne rozwiązania danego tematu. Całość odbyła się zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzymał certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.